Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe shop.soribrewing.com andmete töötleja on Roller Äritarkvara OÜ.

Maksete teostamiseks vajalikud andmed edastatakse Maksekeskus AS'ile, kes on nende andmete volitatud töötleja.

Milliseid andmeid töötleme?

- nimi, telefoninumber, kliendikonto number ja e-posti aadress;

- postiaadress;

- pangakonto number;

- ostude ja teenuse maksumus ning maksetega seotud informatsioon (ostuajalugu);

- klienditoe andmed.

Milliseid andmeid ja milleks töötleme?

Isikuandmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja saatmiseks.

Ostuajalugu (ostu sooritamise kuupäev, tooted, kogused, kliendiinfo) kasutatakse kliendi ostetud toodete ja teenuste eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmed nagu kliendi nimi, e-posti aadress, telefoninumber- kasutatakse kauba ostu ja tarnega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja arvuti IP aadressi ning võrguidentifikaartoreid kasutatakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kellele isikuandmeid jagatakse

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditeoele tellimuste ning tellimuste ajaloo haldamiseks ning kliendiprbleemide lahendamiseks.

Kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse valitud transporditeenuse pakkujale.

Vajadusel edastatakse kullerile lisaks kliendi kontaktandmetele ka postiaadress.

Kui veebipood kasutab raamatupidamisteenust, edastatakse isikuandmed teenuse osutajale raamatupidamislikul eesmärgil.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Veebipood edastab vajalikud isikuandmed maksete sooritamsieks volitatud andmete töötlejale Maksekeskus AS.

Isikuandmete turvalisus ja ligipääs

Isikuandmeid hoitakse shoproller.ee serveris, mis paiknevad EU liikmesriikides või riikides, mis kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda.

Isikuandmetele ligipääs on e-poe personalil, kes saavad andmete abil lahendada tehnilisi probleeme e-poe keskkonnas või pakkuda klienditoe teenust.

Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Ligipääs iskuandmetele

E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isikuandmeid haldab klienditugi.

Isikuandmete töötlemise nõusolekust loobumine

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel. Kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Andmete säilitamine

Veebipoes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamisega seotud isikuandmeid säilitatakse 7 aastat.

Andmete kusutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Isikuandmete kustutamise päringule vastatakse ühe kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Isikuandmete ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundus

E-posti aadress ja telefoninumbrit kasutatakse kliendi nõusolekul otseturunduse eesmärgil.

Kui klient ei soovi saada pakkumisi e-posti ja telefoni teel, saab otsepostitusest loobuda e-kirja jaluses oleva lingi kaudu või võttes ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (shop@soribrewing.com)

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel shop@soribrewing.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).